Інженерно-геодезичні вишукування

ПрАТ «Сумський Промпроект» - це високопрофесійна організація з виконання інженерно-геодезичних вишукувань для зведення будівель і лінійних споруд.

Інститут виконує практично всі види геодезичних та топографічних робіт на території України:

  • Топографічні зйомки ділянок - це комплекс геодезичних робіт, що виконуються на місцевості для складання топографічних планів масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000. Зйомці і відображенню підлягають всі місцевості, існуючі будівлі, благоустрій комунікацій, а також рельєф місцевості. Топоплан може бути представлений замовнику в паперовому та/або електронному вигляді. ТОПОПЛАН складається відповідно до загальноприйнятих умовних знаків, а топознімання виконуємо з урахуванням правил, обумовлених інструкціями.
  • Геодезичний супровід будівельно-монтажних робіт: комплекс вимірювань, обчислень і побудов в кресленнях і натурі, що забезпечують правильне і точне розміщення будівель та споруд, а також зведення їх конструктивних і планувальних елементів відповідно до геометричних параметрів проекту; розробка і закріплення основних і головних осей будівельної сітки і споруд.
  • Нівелювання підкранових колій: інженерно-геодезичні роботи, пов'язані з вимірюванням основних параметрів підкранових колій, їх геометричних характеристик, розташування на плані та в просторі.
  • Паспортизація під'їзних залізничних колій - детальний поздовжній профіль згідно з головними залізничними шляхами і гілками, інженерно-топографічні плани залізничних станцій і перегонів, поперечні профілі земляного полотна та по осях штучних споруд,відомості розрахунку кривих, відомості шляхів, стрілочних переводів та будівель, схеми і плани перетину комунікацій.

Інститут має всі технічні можливості і відповідних спеціалістів (сертифікованих інженерів-землевпорядників, інженерів-геодезистів) для того, щоб розробити будь-яку землевпорядну документацію: технічну документацію, проект землеустрою, створити обмінні файлів XML, присвоїти кадастровий номер земельній ділянці, поділити або об'єднати земельну ділянку (для суду), провести повну паспортизацію земельної ділянки, в результаті якої замовник отримає Свідоцтво про право власності, кадастрова зйомка місцевості.

Наша організація має високотехнологічне обладнання та сучасне програмне забезпечення і головне, кваліфікований досвідчений персонал, який забезпечує бездоганну якість виконання робіт.

В інституті функціонує заснована на вимогах стандарту ISO 9001:2008 система менеджменту якості, що підтверджена сертифікатом відповідності, виданим ТОВ «Глобал Сертифік» м. Київ.

заповніть форму, і ми вам зателефонуємо