Оцінка впливу на навколишнє середовище

Наш проектний інститут ПрАТ "Сумський Промпроект" проводить оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) для нещодавно спроектованих і для вже діючих підприємств.

Законодавча підстава ОВНС

Для всіх виробничих і інших об'єктів, що становлять екологічну небезпеку, ОВНС є обов'язковою (Постанова КМУ № 808 від 28.08.2013 р). Функціонування таких споруд без позитивного висновку екоекспертизи заборонено (статтею 39 Закону України).

У проектах новобудов і реконструкцій ОВНС входить на вимогу Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Для будівель IV і V класу складності цей параметр необхідний в проектах згідно з Постановою КМУ №560 від 11.05.2011 р.

Ґрунтуючись на статті 17 Закону України «Про архітектурну діяльність», екологічна оцінка впливу на навколишнє середовище виконується інженером-проектантом, який має сертифікат кваліфікації щодо забезпечення безпеки здоров'я і життя людей та охорони навколишнього середовища. У нашому інституті це Самофал Олексій Іванович.

Дані для проведення ОВНС

Для проведення оцінки впливу на навколишнє середовище для об'єктів, щопроектуються, реконструюються, а також діючих об'єктів потрібні такі вихідні дані:

  • Характеристики кліматичних умов, що надає метеослужба.
  • Концентрації шкідливих речовин фону, їх надає метеослужба згідно з переліком від проектанта ОВНС.
  • Ситуаційна карта. Це схема в М 1:10000 (20000) із зазначенням контурів промзони, сусідніх забудов житла, зон рекреації та охоронних, а також джерел води, коли є водозабір з поверхневих вод і свердловин.
  • Генплан ділянки з будівлями в М 1:1000 (5000).
  • Інформація від замовника щодо відходів: ліміти і договори на вивезення (не потрібні при новобудові).
  • У разі наявності споруд зі збору та обробки стічних вод, інформація про дощову каналізацію.
  • Від клієнта акт землевідведення, на якому вказані межі ділянки або договір оренди.
  • Інформація від замовника щодо інвентаризації викидів в атмосферу забруднюючих речовин, включаючи мапу зі схематичним зображенням джерел викидів, їх характеристикою, дозвіл на викиди (при новобудові не потрібно).
  • Інформація про джерела води надається замовником. При централізованому водопостачанні потрібен договір і ТУ на підключення; при подачі води зі свердловини - дозвіл на водокористування.

заповніть форму, і ми вам зателефонуємо